Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα, 2010

Όπερα και Εθνική Βιβλιοθήκη στον Ιππόδρομο Φαλήρου
Αρχιτέκτονας Renzo Piano.
Κατανομή χώρων και χρήσεων