Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Η ακτή του Φαλήρου στις αρχές του 21ου αιώνα.
Σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη φωτογραφία (πριν εκατό περίπου χρόνια) τα πάντα έχουν κτιστεί, με εξαίρεση τον χώρο του Ιπποδρόμου. Στην εικόνα είναι επίσης εμφανής η αλλοίωση της παλαιάς ακτογραμμής με το εκτεταμένο μπάζωμα της παραλίας. Ο τρόπος αξιοποίησης αυτής της νέας διαθέσιμης έκτασης είναι επίσης ζητούμενος, παρότι όλα δείχνουν, ότι το μεγαλύτρο μέρος της θα διατεθεί για εμπορική “αξιοποίηση”.