Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Η εν γένει υφιστάμενη μετα-Ολυμπιακή κατάσταση
στον μυχό του Φαληρικού όρμου. Από αριστερά:
(α) Η ήδη εξαφανισμένη ακτή του Νέου Φαλήρου
(Σ.Ε.Φ., οδικός κόμβος Κηφισού).
(β) Η ακτή του Μοσχάτου από το τεχνικό έργο στις εκβολές του Κηφισού (αριστερά) μέχρι τις εκβολές του Ιλισού (στη μέση της εικόνας). Η ακτή του Μοσχάτου ήταν η μόνη που γλύτωσε την ολυμπιακή “ανάπλαση”.
(γ) Η ακτή της Καλλιθέας (από τις εκβολές του Ιλισού στη μέση της εικόνας μέχρι την εσπλανάδα δεξιά) και
(δ) Η ακτή του Παλαιού Φαλήρου (νοτιοανατολικά της εσπλανάδας).
Ο, τιδήποτε νέο και ολυμπιακό χωροθετήθηκε και κατασκευάστηκε στην Καλλιθεάτικη παραλία.