Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Η αρχική πρόταση του φακέλου υποψηφιότητας (1997):
Λυόμενα και προσωρινά κλειστά γήπεδα στον Ιππόδρομο.
Ούτε Τάεκ Βον Ντο, ούτε Μπητς Βόλλεϋ κλπ.