Ιστορία ίδρυσης ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

1943: Γερμανοί στη Λεωφόρο Συγγρού