Ιστορία ίδρυσης ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

1944: Γερμανοί στο τραμ της Καλλιθέας