Ιστορία ίδρυσης ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

1949: Επιστολή του ΕΣΠΕΡΟΥ προς τους Καλλιθεάτες