Ιστορία ίδρυσης ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

Το χειρόγραφο ιδρυτικό του ΕΣΠΕΡΟΥ (15 Ιουνίου 1943)