Ιστορία ίδρυσης ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

1986: Κατασκευή του νέου κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου “ΕΣΠΕΡΟΣ”