Ιστορία βόλλεϋ ανδρών ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία
1944: Η παρέα που απετέλεσε την πρώτη ομάδα βόλλεϋ του ΕΣΠΕΡΟΥ