Ιστορία βόλλεϋ ανδρών ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

1944: Η παρέα που απετέλεσε την πρώτη ομάδα βόλλεϋ του ΕΣΠΕΡΟΥ