Ιστορία βόλλεϋ ανδρών ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία
1997-1998: Η ομάδα βόλλεϋ με τους Α. Τρίτα και Ε. Μπαλατσό