Ιστορία βόλλεϋ ανδρών ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

1997-1998: Η ομάδα βόλλεϋ με τους Α. Τρίτα και Ε. Μπαλατσό