Ιστορία βόλλεϋ ανδρών ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

Η ομάδα βόλλεϋ παίδων του ΕΣΠΕΡΟΥ 2003 – 2004

Πάνω: Τζωρτζάκης (προπονητής), Κουγγέλης, Κουδουσίδης, Σεϊταρίδης, Μακρυγιώργος, Μάρκου,

Μ. Μακρυγιώργος (έφορος)

Κάτω: Μαντής Κ., Μαντής Δ., Πουστοβόϊ, Μπούντρος, Μπλέτα