Εκ των υστέρων ο Δήμος αναλαμβάνει “πρωτοβουλίες”…

Καλλιθέα, 23.06.2004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΝΠΔΔ “Για τον Αθλητισμό και τα Σπορ”

Αρ. πρωτ 1921

Διοικητική Υπηρεσία
Ελ. Βενιζέλου 156 1766 75 Καλλιθέα
τηλ.: 210 9521 410
fax: 210 9565 127

Προς: Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ

Κοιν: Α.Ε.Κ.Τ.

Φίλτατε πρόεδρε,

Σε απάντηση επιστολής σας με αρ. πρωτ. 3096/2-06 θα θέλαμε αρχικά να σας συγχαρούμε για την πρωτοβουλία που ανέπτυξε το ιστορικό σας σωματείο, προς την κατεύθυνση της συγχώνευσης με την Αθλητική Ένωση Καλλιθέας Τζιτζιφιών και παράλληλα να σας διαβεβαιώσουμε για την απόλυτη συμπαράστασή μας.

Ο Αθλητικός Οργανισμός αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού σωματειακού αθλητισμού και οι οποίες πολλαπλασιάζονται με την πολυδιάσπαση του αθλητικού δυναμικού της πόλης μας, είναι πρόθυμος να αναπτύξει παράλληλες πρωτοβουλίες για τη συνένωση του συνόλου των αθλητικών μας δυνάμεων, προκειμένου να επιτευχθεί η υγιής ανάπτυξή τους τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Προς τούτο στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 22 Ιουνίου 2004 και αφού οι σύμβουλοι έλαβαν γνώση της επιστολής σας, ύστερα από πρόταση της διοίκησης του ΝΠΔΔ συστάθηκε πενταμελής επιτροπή, η οποία εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα όπως:

(α) Προσκαλέσει σε διάλογο τους φυσικούς εκπροσώπους των αθλητικών σωματείων Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ και Α.Ε.Κ.Τ., ώστε αξιοποιώντας τις προτάσεις τους να συμβάλλει έμπρακτα και ουσιαστικά στην υλοποίηση της συγχώνευσης των τμημάτων καλαθοσφαίρισης των δύο συλλόγων.

(β) Προσκαλέσει επίσης σε διάλογο τους φυσικούς εκπροσώπους των αθλητικών σωματείων Α.Ε.Κ.Τ., ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ Α.Ο. και Α.Ο.Κ. ΦΑΛΗΡΟΥ, ώστε αξιοποιώντας και τις δικές τους προτάσεις να συμβάλλει έμπρακτα και ουσιαστικά στη συγχώνευση των ποδοσφαιρικών τμημάτων.

Η σύνθεση της επιτροπής έχει ως εξής:
Δημ, Χαριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ., Αντιδήμαρχος
Βασ. Παπαχρήστος, Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος, Εκπρόσωπος “ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ”
Γεωργ. Αντωνακάκης, Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος, Εκπρόσωπος Δ.Δ.Ε.
Χαρ. Αμαραντίδης, Μέλος Δ.Σ.
Γεωργ. Νικολιδάκης, Μέλος Δ.Σ.

Με την πεποίθηση ότι η απόφασή μας αυτή θα βοηθήσει τα μέγιστα στην υλοποίηση της πρότασής σας, δεχθείτε παρακαλούμε την διαβεβαίωση των φιλικών μας αισθημάτων.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Αντιδήμαρχος Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Χαριάδης Γεώργιος Χ. Μαργωμένος

Θεματικές ενότητες: , , ,

Απαντήστε