Απάντηση ΕΣΠΕΡΟΥ στις εκ των υστέρων “πρωτοβουλίες”

Καλλιθέα, 24 Ιουνίου 2004

Αρ. πρωτ
3103

Προς:
1. Αντιδήμαρχο κ. Δ. Χαριάδη, Πρόεδρο Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Καλλιθέας
2. κ. Β. Παπαχρήστο, μέλος Δ.Σ. Αθλ. Οργανισμού, Δημοτικό Σύμβουλο Καλλιθέας
3. κ. Γ. Αντωνακάκη, μέλος Δ.Σ. Αθλ. Οργανισμού, Δημοτικό Σύμβουλο Καλλιθέας
4. κ. Χ. Αμαραντίδη, μέλος Δ.Σ. Αθλ. Οργανισμού
5. κ. Γ. Νικολιδάκη, μέλος Δ.Σ. Αθλ. Οργανισμού

Κοιν.:
1. Δήμαρχο Καλλιθέας κ. Κ. Ασκούνη
2. Π.Α.Ε. Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ
3. Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ
4. Α.Ε.Κ.Τ.

Θέμα: Συνένωση Α.Ε.Κ.Τ. και Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ σε Α.Ε.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ

Σχετ.:
α. Η 3096/02.06.2004 επιστολή μας
β. Η 3102/22.06.2004 επιστολή μας
γ. Η 1921/23.06.2004 επιστολή σας

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Παρακαλούμε να μας συγχωρηθεί το μακροσκελές της παρούσας επιστολής, αλλά και ο τρόπος που αυτή συντάχθηκε, με τη μορφή αριθμημένων παραγράφων. Επιθυμούμε να καταστήσουμε γραπτώς απολύτως  σαφείς προς τη Διοίκηση του Αθλητικού Οργανισμού τις θέσεις του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, αφού δυστυχώς δεν είχαμε ως τώρα η ευκαιρία να τις αναπτύξουμε προφορικώς.

1.Τον Μάϊο του 2004 αντιπροσωπείες των διοικήσεων της Α.Ε.Κ.Τ. και του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, συνεχίζοντας συζητήσεις που ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2002 και επαναλήφθηκαν το καλοκαίρι του 2003, συμφώνησαν σε σχέδιο συνένωσης των δύο συλλόγων με την ταχύτερη δυνατή διαδικασία, πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2004-2005. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε: (α) Την τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ και τη μετονομασία του συλλόγου σε ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ. Κατόπιν επιμονής μας οι εκπρόσωποι της Α.Ε.Κ.Τ. συμφώνησαν, προς τιμήν τους, στην απαλοιφή του «Τ» (Τζιτζιφιών) από το όνομα του ενιαίου συλλόγου, αναγνωρίζοντας ότι οι Τζιτζιφιές αποτελούν από κάθε άποψη τμήμα της πόλης της Καλλιθέας, όπως ακριβώς και ο Λόφος Σικελίας, τα Παλαιά Σφαγεία, του Χαροκόπου και άλλες γειτονιές, που ουδέποτε διεκδίκησαν ειδική αναφορά στον τίτλο του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ. (β) Την προσθήκη του κόκκινου της Α.Ε.Κ.Τ. στα χρώματα του συλλόγου. (γ) Την επανίδρυση του ποδοσφαιρικού τμήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη του ποδοσφαιρικού τμήματος της Α.Ε.Κ.Τ. στον ενιαίο σύλλογο, πράγμα που τέθηκε από τους εκπροσώπους της Α.Ε.Κ.Τ. ως όρος για τη συνένωση. (δ) Τη μεταφορά όλων των δελτίων των καλαθοσφαιριστών και ποδοσφαιριστών της Α.Ε.Κ.Τ. στον ενιαίο σύλλογο, μέσω προβλεπόμενης από τη νομοθεσία διαδικασίας. (ε) Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του νέου συλλόγου, που πρακτικώς θα προέκυπτε ως μετεξέλιξη του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ. (στ) Την εξασφάλιση της εκλογής στο πρώτο 13μελές Δ.Σ. του ενιαίου συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον μελών προερχομένων από την Α.Ε.Κ.Τ., που θα κατελάμβαναν τις θέσεις του Προέδρου ή Γενικού Γραμματέα (δική τους η επιλογή), ενός αντιπροέδρου, του αρχηγού του τμήματος μπάσκετ, του αρχηγού του τμήματος ποδοσφαίρου και του αρχηγού του τμήματος πιγκ-πογκ ή χάντμπωλ (δική τους η επιλογή).

2. Προκειμένου να υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα, έπρεπε αυτά να τύχουν της εγκρίσεως των Γενικών Συνελεύσεων του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ και της Α.Ε.Κ.Τ.

3. Πράγματι, η Γενική Συνέλευση του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ (26 Μαϊου 2004, Δημαρχείο Καλλιθέας) ενέκρινε ομοφώνως σχεδόν τα ανωτέρω. Επιφύλαξη υπήρξε από μερίδα παλαιών μελών, κατά πόσον είναι θεμιτή η επαναλειτουργία ποδοσφαιρικού τμήματος, 40 χρόνια μετά τη συγχώνευση του 1966. Εξηγήσαμε στα μέλη μας, ότι το ζήτημα αυτό ετίθετο ως όρος για τη συνένωση από την Α.Ε.Κ.Τ. και ότι σε καμιά περίπτωση δεν στοχεύουμε σε ανταγωνισμό με το ποδοσφαιρικό σωματείο Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ, του οποίου είμαστε όλοι οπαδοί και το οποίο ιστορικά ιδρύθηκε ύστερα από επίμονες πρωτοβουλίες του δικού μας συλλόγου. Ο παριστάμενος Πρόεδρος της Α.Ε.Κ.Τ. (παρίστατο επίσης και ο Γενικός Γραμματέας του ιδίου συλλόγου), ως κατ’ εξοχήν ενδιαφερόμενος, πήρε το λόγο και έπεισε τη συνέλευσή μας, ότι: (α) Το υπόψη ποδοσφαιρικό τμήμα έχει απολύτως ερασιτεχνική λειτουργία. (β) Δεν ανταγωνίζεται την ΠΑΕ Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ, από την οποία άλλωστε απέχει ιεραρχικά τέσσερις (4) κατηγορίες. (γ) Είναι λάθος να μη δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να παίζουν ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο, στις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας στον Ιππόδρομο και την παραλία.

4. Τις προτάσεις μας για τη συνένωση θέσαμε προφορικώς υπόψη της Δημοτικής Αρχής στις 23 Μαϊου. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ (26 Μαϊου) θέσαμε εγγράφως υπόψη σας στις 2 Ιουνίου (α’ σχετικό), αμέσως μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, ενημερώνοντας για την επικείμενη Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Κ.Τ. και ζητώντας “συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή και τη διοίκηση του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου τις αμέσως προσεχείς ημέρες”.

5. Ύστερα από ένα μήνα περίπου, χωρίς να επιδιωχθεί από τον Δήμο Καλλιθέας καμιά επικοινωνία με τον Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, πράγμα που από κάποιους ερμηνεύτηκε ως αποφυγή ανάμιξης και από άλλους ως έμμεση αποδοκιμασία, παρευρεθήκαμε προσκληθέντες στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Κ.Τ. (21 Ιουνίου) και αναπτύξαμε στα προσελθόντα μέλη την ίδια ενωτική πρόταση. Κανένα από τα μέλη της Α.Ε.Κ.Τ. δεν ζήτησε κάτι παραπάνω. Κανείς δεν ζήτησε κάτι διαφορετικό. Η πρόταση όμως απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία, ύστερα από τις πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στη συνέλευση, όσον αφορά την απόλυτη άρνηση του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων από το ποδοσφαιρικό τμήμα του αθλητικού σωματείου με το όνομα Α.Ε.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ.

6. Τα ανωτέρω θέσαμε υπόψη σας την επομένη 22 Ιουνίου (β΄σχετικό), ζητώντας να μας γνωστοποιηθεί επισήμως η θέση του αρμοδίου δημοτικού φορέα.

7. Σήμερα 24 Ιουνίου και αφού μεσολάβησαν (α) η Γενική Συνέλευση του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ (26 Μαϊου), (β) η από 2 Ιουνίου επιστολή μας (α’ σχετικό), (γ) η Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Κ.Τ. (21 Ιουνίου) και (δ) η από 22 Ιουνίου επιστολή μας (β’ σχετικό), πληροφορούμεθα με επιστολή σας (γ’ σχετικό), κατόπιν της αποτυχίας της ενωτικής προσπάθειας χωρίς δική μας υπαιτιότητα, ότι του θέματος θα επιληφθεί αρμόδια Επιτροπή του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού, ερχόμενη σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα σωματεία.

8. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να ασχοληθεί ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου  με το ζήτημα, πριν αυτό ναυαγήσει και για φέτος. Δεν κρίθηκε σκόπιμη η ανάπτυξη της κοινής πρότασης του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ και της Α.Ε.Κ.Τ. από τους εκπροσώπους των συλλόγων αυτών στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού (22 Ιουνίου), όπου συζητήθηκε καθυστερημένα, με αφορμή τη δική μας επιστολή, το θέμα της συνένωσης.

9. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για το ενδιαφέρον του Αθλητικού Οργανισμού, όπως αυτό εκφράζεται με τη συγκρότηση της σχετικής Επιτροπής. Κοινοποιούμε και στα μέλη της Επιτροπής την σχετική πρόσφατη αλληλογραφία. Θεωρούμε, ότι οι προσπάθειες της Επιτροπής του Αθλητικού Οργανισμού πρέπει να στοχεύουν στην άρση των επιφυλάξεων μελών της Α.Ε.Κ.Τ., όσον αφορά τις προθέσεις του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου απέναντι στο ποδοσφαιρικό τους τμήμα, ώστε να υιοθετηθεί από επόμενη Γενική Συνέλευση του συλλόγου αυτού η ενωτική κοινή πρόταση.

10. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι: (α) Οι εκπρόσωποι των δύο συλλόγων έχουν ήδη συμφωνήσει. (β) Τα συμφωνηθέντα έχουν ήδη υπερψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ. (γ) Κανένα μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε.Κ.Τ. δεν έχει ζητήσει τη συνένωση με διαφορετικούς όρους. (δ) Τα μέλη της Α.Ε.Κ.Τ. στη Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου κλήθηκαν να αποφασίσουν υπό το βάρος εκβιαστικού διλήμματος.

11. Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη, στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής σας, ότι πρακτικώς δεν υπάρχει ανοικτό κάποιο θέμα προς συζήτηση, όσον αφορά τη συνένωση Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ και Α.Ε.Κ.Τ. Αντιθέτως, υφίσταται σοβαρότατο ζήτημα απόκλισης από τα συμφωνηθέντα. Αυτά δεν αφορούν απλώς τη συγχώνευση δύο τμημάτων καλαθοσφαίρισης, αλλά τη συνένωση δύο συλλόγων. Ζήτημα απόσχισης του τμήματος καλαθοσφαίρισης από τον Π.Ο.Κ ΕΣΠΕΡΟΣ ουδέποτε θέσαμε προς συζήτηση, όπως επίσης ουδόλως μας απασχολούν σκέψεις για τη συγκρότηση ενός αμιγώς καλαθοσφαιρικού τοπικού συλλόγου. Τις απόψεις αυτές έχουμε απορρίψει κατ’ επανάληψη.

12. Θεωρούμε, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι πολύ δύσκολο να υιοθετηθεί από τη Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Κ.Τ. μια πρόταση, που θα προβλέπει τον τεμαχισμό του συλλόγου αυτού, αν ορθώς ερμηνεύουμε το περιεχόμενο της επιστολής σας. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε.Κ.Τ. απέρριψαν πρόσφατα (21 Ιουνίου) πρόταση συνολικής συνένωσης με τον Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, παρότι η πρόταση αυτή διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τους και προέβλεπε, ότι τα αθλητικά τμήματα, το όνομα και τα χρώματα της Α.Ε.Κ.Τ. θα περιλαμβάνονται στον ενιαίο σύλλογο. Απέρριψαν την πρόταση ακριβώς γιατί θεώρησαν, ύστερα από τις πληροφορίες που τους μεταφέρθηκαν, ότι αυτή θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του ποδοσφαιρικού τους τμήματος. Υπάρχουν άραγε λόγοι να ελπίζουμε, ότι τώρα θα συμφωνήσουν στη διάλυση του σωματείου τους, πηγαίνοντας στο μπάσκετ με τον ΕΣΠΕΡΟ και στο ποδόσφαιρο με τον Α.Ο.Κ.Φ. και τον Παντζιτζιφιακό;

13. Η συνένωση Α.Ε.Κ.Τ. και Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ πρέπει να αποσυνδεθεί από τις δημοτικές πρωτοβουλίες για τη συνένωση των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων των Τζιτζιφιών. Η συγκρότηση της Α.Ε.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, σύμφωνα με την κοινή πρόταση, περιλαμβάνουσα δηλαδή και το ποδοσφαιρικό τμήμα της Α.Ε.Κ.Τ., δεν δυσχεραίνει τις δημοτικές ενωτικές πρωτοβουλίες για το ποδόσφαιρο των Τζιτζιφιών, οι οποίες άλλωστε μπορεί να αποδειχθούν χρονοβόρες ή ατελέσφορες. Αντίθετα, τις διευκολύνει.

14. Η νέα διοίκηση της Α.Ε.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, που μπορεί να εκλεγεί σύντομα από έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αρθούν οι επιφυλάξεις των μελών της Α.Ε.Κ.Τ. ύστερα και από προσπάθειες της Επιτροπής σας, είμαστε βέβαιοι ότι πρόθυμα θα συμμετάσχει στις πρωτοβουλίες σας για τη συνένωση των ποδοσφαιρικών δυνάμεων των νότιων περιοχών της πόλης. Ολόκληρα αθλητικά τμήματα του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ (βόλεϋ γυναικών, χάντμπωλ ανδρών, πιγκ-πογκ ανδρών και γυναικών) αντλούν τη δύναμή τους από τη νεολαία των περιοχών αυτών. Αν πραγματικά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ποδοσφαιρικό τμήμα Α.Ε.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, Α.Ο.Κ.Φ., ποδοσφαιρικό τμήμα Παντζιτζιφιακού ΑΟ) επιθυμούν τη συνένωση, είτε στα πλαίσια της Α.Ε.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, είτε στα πλαίσια άλλου υφιστάμενου συλλόγου, είτε με τη δημιουργία νέου, αμιγώς ποδοσφαιρικού σωματείου, δεν πρόκειται κανείς να τους εμποδίσει. Κατά την άποψή μας όμως, στόχος δεν πρέπει να είναι η προοπτική ενός αντίπαλου δέους για τον ποδοσφαιρικό Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ, αλλά η πλήρης συνεργασία με την μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης. Γιατί, στην αντίθεση περίπτωση, οι δημοτικές πρωτοβουλίες είναι αντιφατικές: οδηγούν αφ’ ενός στη συσπείρωση του μπάσκετ και αφ’ ετέρου στη διάσπαση του ποδοσφαίρου της Καλλιθέας.

15. Υποχρεούμεθα, κύριε Πρόεδρε, να διευκρινίσουμε, ότι η επιμονή μας για την επιτυχή κατάληξη την ενωτικής προσπάθειας δεν οφείλεται σε λειτουργικές αδυναμίες ή αδιέξοδα του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ. Ο σύλλογός μας, που λειτουργεί συνεχώς από το 1943, αποτελώντας ένα από τα λίγα εναπομείναντα σημεία αναφοράς της πόλης της Καλλιθέας, θα συνεχίσει να υπάρχει, όσο οι χτεσινοί, σημερινοί και αυριανοί βιομήχανοι, επαγγελματίες και επιστήμονες, που εναλλάσσονται στη Διοίκησή του, διατηρούν την αγάπη για το σωματείο που ζέστανε τα νεανικά τους χρόνια. Σε αντίθεση με συνήθεις πρακτικές, ο ΕΣΠΕΡΟΣ συνεχίζει να υπάρχει, επειδή κατορθώνει να συσπειρώνει ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις, ιδεολογίες, πρακτικές και εισοδήματα, που έχουν ένα κοινό: την αγάπη για τον αθλητισμό και τη νεολαία της Καλλιθέας.

16. Καταχρώμενοι του πολυτίμου χρόνου σας κλείνουμε υπενθυμίζοντας, ότι ο Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, πέραν του μπάσκετ ανδρών, διατηρεί άλλα πέντε (5) αγωνιστικά τμήματα (βόλλεϋ ανδρών από το 1943, βόλλεϋ γυναικών από το 1944, χάντμπωλ ανδρών από το 2002, πιγκ-πογκ ανδρών από το 1956 και πιγκ-πογκ γυναικών από το 1956), τα μόνα που εκπροσωπούν την πόλη της Καλλιθέας στα αντίστοιχα αθλήματα. Τα τμήματα αυτά θα συνεχίσουν να λειτουργούν στην Α.Ε.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ μετά τη συνένωση. Οι ομάδες όλων αυτών των τμημάτων αγωνίζονται σε πρωταθλήματα Β’ Εθνικής κατηγορίας και διεκδικούν επίσης την προσοχή, που κυρίως επικεντρώνεται στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

17. Αναμένουμε με ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε, άμεσες πρωτοβουλίες, για την επίτευξη της συνένωσης τώρα των αθλητικών δυνάμεων του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ και της Α.Ε.Κ.Τ., με εφαρμογή του πλαισίου που έχει ήδη υμφωνηθεί από τις δύο πλευρές. Η ενωτική προοπτική απομακρύνεται, όταν η αναποφασιστικότητα και κάποιοι λανθασμένοι χειρισμοί, που αναβάλλουν για αύριο αποφάσεις που έπρεπε να είχαν παρθεί χτές, διευκολύνουν την ανάπτυξη φυγοκέντρων δυνάμεων προς όλες τις κατευθύνσεις. Ήδη αρκετά από τα μέλη του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, που αναφανδόν υπερψήφισαν πρόσφατα την από κοινού υποβληθείσα πρόταση, δικαιολογημένα έχουν αρχίσει να σχηματίζουν την εντύπωση ότι εμπαίζονται.

Η γρήγορη επάνοδος των τμημάτων αθλοπαιδιών της μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας της Καλλιθέας στα κορυφαία πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών, την οποία επιδιώκουν μέσω της συνένωσής τους τα δύο πιο αξιόλογα τοπικά αθλητικά σωματεία, σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από την πρόοδο της συγχώνευσης τοπικών ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών ομάδων, τα χαρακτηριστικά και η εμβέλεια των οποίων έχουν σε μεγάλο βαθμό προσδιορίσει τους στόχους και το πλαίσιο λειτουργίας τους.

συν.: α’, β’ και γ’ σχετικά

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας

Θεματικές ενότητες: , , ,

Απαντήστε