Αθήνα 2004: Κατανομή μεταλλίων στις Ηπείρους

Τελικά Αποτελέσματα
(29 Αυγούστου 2004)

Μετάλλια % των μεταλλίων
ΗΠΕΙΡΟΣ Χρυσά Αργυρά Χάλκινα Χρυσά Αργυρά ΧάλκιναΑμερική Βόρεια 38 48 33 13% 16% 10%
Αμερική Κεντρική και Καραϊβική 13 8 14 4% 3% 4%
Αμερική Νότια 8 4 12 3% 1% 4%
ΑΜΕΡΙΚΗ 59 60 59 20% 20% 18%
Ασία Δυτική (Μέση Ανατολή) 10 7 12 3% 2% 4%
Ασία Κεντρική 3 6 5 1% 2% 2%
Ασία Ανατολική 63 47 44 21% 16% 13%
ΑΣΙΑ 76 60 61 25% 20% 19%
Αφρική Βόρεια 3 2 3 1% 1% 1%
Αφρική Νότια 2 4 3 1% 1% 1%
Αφρική Κεντρική
Αφρική Δυτική 1 2 0% 1%
Αφρική Ανατολική 3 7 5 1% 2% 2%
ΑΦΡΙΚΗ 9 13 13 3% 4% 4%
ΕΥΡΩΠΗ 137 150 178 46% 50% 54%ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ και ΩΚΕΑΝΙΑ 20 18 16 7% 6% 5%ΣΥΝΟΛΟ 301 301 327 100% 100% 100%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *